• Kontakt:
  • 34-124 Barwałd Średni 299, Poland
  • 888 936 307

Początek

AGEO Usługi geodezyjne Artur Kowalczyk

Ageo

Posiadamy ponad 11 lat doświadczenia w branży geodezyjnej, świadczymy usługi na najwyższym poziomie, zawsze profesjonalnie i terminowo.

telefon: 888 936 307 | e-mail: ageo.geodezja@gmail.com

O Nas

O Nas

Krótko o naszej firmie.

O NAS

  • Branżą geodezyjną zajmujemy się od prawie 11 lat. Świadczymy usługi geodezyjne na najwyższym poziomie, zawsze profesjonalnie i terminowo. Zasięg naszego działania obejmuje powiaty: wadowicki, krakowski, oświęcimski, suski, nowotarski, limanowski, nowosądecki, bocheński, brzeski, proszowicki, olkuski oraz chrzanowski. Jesteśmy również otwarci na współpracę w całej Polsce. Realizujemy prace zarówno na niewielkich obiektach jak i dla dużych inwestycji.

Wykonanych Zleceń

ha

Wykonanych Map

Lat Doświadczenia

785%

Zadowolonych Klientów

Nasze Usługi

Nasze Usługi

Zapewniamy kompleksową obsługę z zakresu:

Mapy do celów projektowych

o Tworzenie mapy służącej do prac inwestycyjnych (budowa domu, budynków, przyłączy do budynków oraz innych sieci uzbrojenia terenu). Zawiera wszystkie elementy, które są niezbędne przy procesie projektowania przyszłej inwestycji. W większości przypadków mapę wykonujemy w skali 1:500

Tyczenia budynków/ sieci uzbrojenia terenu

o Tyczeniem rozpoczyna się każdą budowę. Dysponując odpowiednim sprzętem pomiarowym, tyczymy osie konstrukcyjne budynku zaznaczając je na ławach ciesielskich, bądź w inny sposób wcześniej umówiony. Dzięki temu budynek stanie dokładnie tam, gdzie został zaprojektowany.

Inwentaryzacja powykonawcza budynku/sieci

Nowopowstałą inwestycję należy pomierzyć wraz ze wszystkimi przyłączami. Mapa z inwentaryzacji powykonawczej wraz z oświadczeniem geodety o zgodności z projektem stanowią załącznik wymagany przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego do obioru budynku.

Obmiary powierzchni lokali

Wykonujemy pomiary powierzchni lokali zgodnie z obowiązującymi normami. Do pomiarów wykonujemy odpowiedni rzut lokali z pomierzonymi powierzchniami.

Ustalenia przebiegu granic działki

o Gdy granice działek nie są znane lub nigdy wcześniej nie były określane, wówczas wykonuje się czynności ustalenia przebiegu granic, biorąc pod uwagę znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty archiwalne. W przypadku braku tych danych, ustala się przebieg granicy na podstawie zgodnego oświadczenia stron lub spokojnego stanu posiadania.

Wznowienie/wyznaczenie punktów granicznych działki

o Wznawiamy/wyznaczamy punkty graniczne działek. Jeżeli punkty graniczne działki, były określane w przeszłości, wówczas można na podstawie materiałów archiwalnych te punkty wznowić bądź wyznaczyć. Dokonujemy również stabilizacji znaków granicznych granicznikami betonowymi bądź plastikowymi.

Podziały nieruchomości (od wstępnego projektu po wyd. decyzji)

Geodezyjny podział to ewidencyjne wyodrębnienie przynajmniej dwóch lub większej liczby nowych działek, bez zmiany ich dotychczasowego właściciela. Prawidłowy projekt podziału wykonujemy przy uwzględnieniu wymogów prawa budowlanego oraz przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wykaz synchronizacyjny (dla celów sądowych/notarialnych)

Gdy niezgodne jest oznaczenie działek w Księgach Wieczystych z aktualnymi numerami działek w Ewidencji gruntów, wówczas wykonuje się wykaz synchronizacyjny w celu sprostowania oznaczeń. Mając taki wykaz synchronizacyjny właściciel działek może dokonać odpowiedniego wpisu/zmiany w Księgach Wieczystych

Portfolio

Portfolio Prac

Zobacz jak radzimy sobie w terenie

/
Działki
/
Działki
/
Drogi
/
My Work

Kontakt

Zostańmy w Kontakcie

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

panorama
Czekamy na Twój kontakt

Jeśli masz pytania lub wątpliwości czekamy na kontakt aby wspólnie wypracować właściwe rozwiązanie.

Adres : 34-124, Barwałd Średni 299, Polska

Telefon : 888 936 307

W czym możemy pomóc?